Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43713
Title: Dones migrants al servei domèstic: conciliació de la vida de les conciliadores
Author: Botton, Lena de
Puigvert, Lídia
Keywords: Gènere
Emigració i immigració
Conciliació laboral
Dones immigrants
Gender
Emigration and immigration
Industrial conciliation
Women immigrants
Issue Date: 1-Dec-2011
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Actualment el flux migratori internacional s"ha feminitzat, quasi la meitat és compost per dones. No obstant això, malgrat exercir una influència en el comportament i en els projectes migratoris, la variable de gènere habitualment no ha estat recollida com a variable específica. L"article posa atenció en el col·lectiu de treballadores de la llar atesa la poca visibilitat que tenen en el debat públic. Al mateix temps, ha d"assumir un triple risc d"exclusió social (dones, migrants i amb precarietat laboral). Aquest col·lectiu ha estat un suport important per a moltes famílies europees en permetre a la dona, que continua assumint amb major grau la responsabilitat de la llar, conciliar la vida familiar i professional. Les qüestions clau sobre les quals reflexionarem són les possibilitats de conciliació que tenen les mateixes «reconciliadores », i també les oportunitats de participació i, per tant, d"integració a la societat d"acollida. El sector econòmic no afavoreix l"accés a aquests dos processos atès que l"accés a drets laborals és desigual i també hi ha una part important de situacions dins l"economia submergida. Aquesta realitat no ha estat abordada en profunditat dins del debat públic. Són els moviments de dones dins del marc del feminisme dialògic els que estan formulant estratègies més efectives i equitatives d"inclusió social i d"igualtat d"oportunitats. Paraules clau: gènere, immigració, conciliació, inclusió.
It is part of: Revista Catalana de Sociologia, 2011, vol. 27, num. 33, p. 33-40
URI: http://hdl.handle.net/2445/43713
ISSN: 1136-8527
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
620838.pdf368.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons