Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43793
Title: A characterization of cooperative TU-games with large monotonic core
Author: Getán Oliván, Jesús
Montes, Jesús
Keywords: Teoria de jocs
Matemàtica financera
Funcions de variables reals
Jocs d'atzar (Matemàtica)
Game theory
Business mathematics
Functions of real variables
Games of chance (Mathematics)
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco08/193]
Abstract: [cat] El concepte de joc cooperatiu amb large core és introduït per Sharkey (1982) i el de Population Monotonic Allocation Scheme és definit per Sprumont (1990). Inspirat en aquests conceptes, Moulin (1990) introdueix la noció de large monotonic core donant una caracterització per a jocs de tres jugadors. En aquest document provem que tots els jocs amb large monotonic core són convexes. A més, donem un criteri efectiu per determinar si un joc té large monotonic core o no, i daquí obtenim una caracterització pel cas de quatre jugadors.
[eng] Cooperative TU-games with large core were introduced by Sharkey (1982) and the concept of Population Monotonic Allocation Scheme was defined by Sprumont (1990). Linking these two concepts, Moulin (1990) introduces the notion of large monotonic core giving a characterization for three-player games. In this paper we prove that all games with large monotonic core are convex. We give an effective criterion to determine whether a game has large monotonic core and, as a consequence, we obtain a characterization for the four-player case.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E08193.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2008, E08/193
URI: http://hdl.handle.net/2445/43793
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E08-193_Getan.pdf248.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons