Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43797
Title: An eclectic third generation model of financial and exchange rate crises
Author: Novella Izquierdo, Joaquim
Keywords: Crisis econòmiques
Cicles econòmics
Valor (Economia)
Finances
Depressions
Business cycles
Value (Economics)
Finance
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco08/196]
Abstract: [cat] En aquest treball es presenta un model eclèctic que sistematitza la dinàmica de les crisis que s’autoconfimen, usant els principals aspectes de les tres tipologies dels models de crisis canviàries de tercera generació, amb la finalitat de descriure els fets que precipiten la renúncia al manteniment d’una paritat fixada. Les contribucions més notables són les implicacions per a la política econòmica, així com la pèrdua del paper del tipus de canvi com instrument d’ajust macroeconòmic, quan els efectes de balanç són una possibilitat real.
[eng] This paper presents an eclectic model that systematizes the dynamics of self-fulfilling crises, using the main aspects of the three typologies of third generation models, to describe the stylized facts that hasten the withdrawal of a pegged exchange rate system. The most striking contributions are the implications for economic policy as well the vanishing role of exchange rate as an instrument of macroeconomic adjustment, when balance-sheet effects are a real possibility.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E08196.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2008, E08/196
URI: http://hdl.handle.net/2445/43797
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E08-196_Novella.pdf382.12 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons