Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/43803
Title: La licitud de l’interès: evolució històrica d’un tema de moral econòmica
Author: Feliu i Montfort, Gaspar
Keywords: Interès
Tipus d'interès
Usura
Mercat financer
Política fiscal
Església
Impostos eclesiàstics
Interest
Interest rates
Usury
FInancial market
Fiscal policy
Church
Church tax
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco08/202]
Abstract: [cat] El problema de la consideració de qualsevol interès com a usura i les formes per a evitar la condemna eclesiàstica foren uns dels principals temes econòmics i morals de l’Europa tradicional. Aquest paper mostra els orígens i fonaments de la doctrina eclesiàstica sobre la usura, l’aparición dels instruments comercials i financers que evitaven la condemna de l’església i les excepcions i noves doctrines que consideraven lícit el benefici procedent del préstec.
[eng] The problem of the consideration of any interest like usury and the ways to avoid the ecclesiastical condemnation were some of the main economic and moral topics of the traditional Europe. This paper shows the origins and foundations of the ecclesiastical doctrine on the usury, the appearance of the commercial and financial instruments that avoided the condemnation of the Church and the exceptions and new doctrines that considered warp the benefit coming from the loan.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E08202.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2008, E08/202
URI: http://hdl.handle.net/2445/43803
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E08-202_Feliu.pdf179.68 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons