Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/44175
Title: Recerca per la pau des de Filosofia de batxillerat
Author: Fundació Solidaritat UB
Alfaro, Carme
Baldó, Àngels
Gómez, Jesús
Sigiran, Susanna
Uribe, Anna
González, Nuria
Keywords: Filosofia
Batxillerat
Pau
Fundació Solidaritat UB
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Fundació Solidaritat UB
Abstract: Aquest document és fruit de les trobades d’un grup de treball integrat per professorat de Filosofia de batxillerat que, al llarg del curs 2011-2012, ha explorat les possibilitats de recerca del jovent en la construcció de la pau i el seu potencial educatiu tenint en compte les vinculacions de l’assignatura de Filosofia de batxillerat amb l’educació per la pau. Des del curs 2005-2006, la Universitat de Barcelona convoca el Premi de Recerca per a la Pau per a treballs de recerca de batxillerat, impulsat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i la Fundació Solidaritat UB, en el marc del programa PAULA, amb la finalitat de promoure l’educació per la pau en les diferents modalitats de batxillerat. Hi poden optar els treballs que abordin alguna qüestió relacionada amb la cultura de la pau —és a dir, els coneixements, els valors i les habilitats que contribueixen a l’avenç dels drets humans i de la sostenibilitat— o relacionada amb la reducció de les diferents formes de violència, tant a escala local com global. Any rere any, els treballs que hi participen posen de relleu l’interès de l’alumnat per aquests temes malgrat la complexitat de la recerca en aquest àmbit. Tot i aquesta motivació inicial, però, sovint no s’explota el potencial de la recerca, especialment en relació amb la formació del pensament crític i l’educació en valors, bé per desconeixement dels temes, bé perquè no es planteja la dimensió ètica i social de la recerca, que sí que és present en el currículum. Es desaprofita també, doncs, l’oportunitat d’incidir en l’educació per la pau i en els drets humans. Així mateix, als treballs s’aprecien dificultats a l’hora de formular qüestions de recerca originals, pròpies, i metodologies que permetin al jovent fer recerca en aquests àmbits i experimentar un procés més personal, que vagi més enllà de la ressenya d’anàlisis elaborades per altres. Arran d’aquestes inquietuds, durant el curs 2009-2010 l’equip del programa PAULA va elaborar un material en què es plantejaven qüestions i estratègies de recerca en l’àmbit de la pau i dels drets humans, que poguessin dur a terme estudiants de batxillerat. Es tractava bàsicament de suggerir idees i diversificar metodologies per tal que posteriorment l’alumnat, amb el suport del professorat tutor, concretés el seu projecte de recerca. El curs 2010-2011 es va organitzar un seminari en què es va contrastar aquest enfocament de la recerca amb professorat de batxillerat. A més, es van mantenir trobades amb diverses ONG per plantejar-los la possibilitat de proposar recerques que pogués dur a terme jovent de 16-17 anys i que, alhora, tinguessin alguna aplicació en l’entitat i, així, poguessin esdevenir projectes d’aprenentatge servei. Van participar en el seminari principalment docents de filosofia, i, una vegada finalitzat, des del programa PAULA es va proposar una reunió per aprofundir en el potencial didàctic de la recerca filosòfica per a l’educació per la pau. Arran d’aquesta proposta es van mantenir diverses reunions que van permetre definir el projecte del grup de treball, centrat específicament en la recerca per la pau des de l’assignatura de Filosofia de batxillerat. En aquest document hi trobareu una relació d’alguns dels nombrosos temes que connecten les matèries de Filosofia amb la cultura de la pau, i una vintena de propostes per abordar alguns d’aquests temes a través del treball de recerca de batxillerat. Les trobades del grup s’han caracteritzat per l’intercanvi d’inquietuds i de sabers, alguns dels quals estan sistematitzats en diferents apartats. Finalment, cada membre del grup comparteix una experiència entorn de la recerca en temes de pau i de violència, amb la intenció que permetin il·lustrar i clarificar algunes de les idees exposades en els apartats anteriors.
Note: Agraïm la col·laboració de: Dolors Alcántara, professora de Filosofia a l’IES Les Termes, de Sabadell; Pepe Beúnza, activista per la pau i la noviolència; José Luis Gordillo, del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la UB; Carme Panchón, del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB
URI: http://hdl.handle.net/2445/44175
Appears in Collections:Premi de Recerca per la Pau (Fundació Solidaritat UB)
Publicacions (Fundació Solidaritat UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recerca_Pau_Filosofia_Batxillerat.pdf579.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons