Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/44529
Title: L'aigua: costos, preus i eficiència
Author: Gispert Brosa, Cristina de
Keywords: Aigua
Política de preus
Costos de producció
Eficiència industrial
Water
Prices policy
Industrial costs
Industrial efficiency
Issue Date: Jan-2009
Publisher: Generalitat de Catalunya
Abstract: L"aigua és un recurs natural que té la capacitat de satisfer tot un conjunt de funcions de caire econòmic,social i ambiental. Si tenim en compte la seva dimensió econòmica, l"aigua, com qualsevol altre bé, té un valor per als consumidors que depèn del grau de benestar i satisfacció que n"obtinguin d"utilitzar- la. Tanmateix, determinar quin és aquest valor és una tasca complexa, fonamentalment per dos motius. D"una banda, els consumidors utilitzen l"aigua amb diverses finalitats i, per tant, el valor atorgat no és el mateix en cada tipus d"ús (agricultura,generació d"energia elèctrica, domèstic, industrial,oci). D"altra banda, en no existir un mercat de l"aigua pròpiament dit, cal aplicar una sèrie de mètodes indirectes per estimar-ne el valor en cadascun dels usos finals alternatius, la qual cosa comporta unes dificultats tècniques i d"informació estadística considerables.
It is part of: Nota d'Economia, 2009, num. 93-94, p. 195-211
URI: http://hdl.handle.net/2445/44529
ISSN: 0213-3644
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
567769.pdf155.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.