Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/44608
Title: Directrius per a les Biblioteques de presó de Catalunya
Author: Comalat Navarra, Maite
Sulé, Andreu
Keywords: Biblioteques de presons
Prison libraries
Issue Date: Mar-2007
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: El dret universal d’accés a la informació ha estat reconegut internacionalment com un dret al llarg del segle XX tant per institucions d’àmbit general com per associacions professionals de biblioteconomia i documentació. Tant les Nacions Unides (Declaración, 2004) com la UNESCO (UNESCO, 2002) i l’IFLA (IFLA. Secció de Biblioteques Públiques; UNESCO, 2002) han reconegut el dret de totes les persones, independentment de la raça, el sexe, les creences i la condició social, a rebre informacions i opinions per qualsevol mitjà d’expressió i a gaudir dels serveis i dels materials que la biblioteca pública, com a institució fonamentada en la igualtat d’accés, posa a l’abast de tots els ciutadans i les ciutadanes...
Note: Reproducció del llibre publicat a: http://www.cobdc.org/publica/directrius/presons.pdf
It is part of: Comalat Navarra, Maite; Sulé, Andreu. Barcelona: Col.legi Oficial Bibliotecaris-Documentalistes Catalunya, 2007. 63 p. D.L.: B18632-2007
URI: http://hdl.handle.net/2445/44608
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
presons.pdf439.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.