Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/44763
Title: Centre Puig i Cadafalch
Author: Contreras Carballo, Dúnia
Director: Sala, Teresa-M. (Teresa Montserrat)
Keywords: Centres d'interpretació del patrimoni
Modernisme
Mataró (Catalunya)
Tesis de màster
Visitors' centers
Art nouveau
Mataró (Catalonia)
Masters theses
Puig i Cadafalch, Josep, 1867-1956
Issue Date: 15-Jul-2013
Abstract: El patrimoni, com a llegat d’un passat, –recent o llunyà- és la memòria col·lectiva d’una societat, d’un moment històric. Té la capacitat de generar sentiments, d’engendrar coneixement i de potenciar la memòria creativa d’aquells qui el gaudeixen. Posar en valor el llegat d’un geni com ho va ser Puig i Cadafalch, i difondre la seva figura en el marc de la ciutat que el va veure néixer és el que planteja el present projecte. Aquest parteix de la voluntat de potenciar una de les grans icones patrimonials de la ciutat de Mataró: la casa Coll i Regàs de Josep Puig i Cadafalch. Per això cal obrir les portes d’aquesta obra modernista tant arrelada a la ciutat de Mataró, fer-la propera al públic i proporcionar una experiència comunicativa i educativa a través de la història de la Mataró del tombants de segle XIX i de la figura del seu creador. Vivim un moment difícil, de canvis constants, dins els quals la cultura està patint fortes regressions. Tenint en compte aquest context social i econòmic, cal trobar noves vies que assegurin la continuïtat de la difusió cultural. Precisament, tenint en compte la dificultat del moment actual, aquest projecte ofereix diferents fases d’implementació de les diverses actuacions que es proposen, de manera que s’estructuren en diferents blocs depenent de les possibilitats econòmiques a que aquest estigui subjecte. Aquesta és la manera de fer possible una idea, un coneixement; a través dels recursos que estiguin a l’abast en cada moment. La idea amb la que s’inicia aquest projecte és fer ús d’un edifici patrimonial que és seu de la Fundació Caixa Laietana. Amb el vist i plau d’aquesta institució, el projecte està adreçat a adequar-se dins els seus paràmetres de la seva Obra Social. No obstant, la situació canviant del moment present, fa que aquest projecte sigui susceptible de canvis i adaptacions dins l’àmbit de gestió institucional en el que aquest pugui ser inserit.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, curs: 2011-2012, Tutor: Dra. Teresa M. Sala i Garcia
URI: http://hdl.handle.net/2445/44763
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dúnia Projecte. versió definitiva-09-2012.pdf4.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons