Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/44867
Title: L’avaluació de programes socials en polítiques de regeneració urbana: el cas del Servei Socioeducatiu L’Albada (Lleida), en el marc de la Llei de barris
Author: Simó i Solsona, Montse
Director: Carrasco Calvo, Salvador
Keywords: Regeneració urbana
Urban regeneration
Projecte socioeducatiu
Social and educational project
Avaluació de serveis socials
Serveis socials per als joves
Evaluation of social services
Services for youth
Issue Date: 26-Sep-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La tesi doctoral es focalitza en l'avaluació de polítiques públiques, concretament, en plantejar el disseny i l’execució d’un projecte socioeducatiu que forma part d'una política integral de regeneració urbana. El projecte objecte d’avaluació, el projecte Albada, forma part del pla de barris del Centre Històric de Lleida. El projecte integral i transversal, que pretén afavorir la regeneració urbana d’aquesta zona, queda inclòs en un marc polític més ampli com és la Llei de barris (2004).
[eng] The thesis focuses on evaluation of public policies, in particular to design and execute evaluation process of socio-educational project included in an urban regeneration project. The project evaluated, called Albada is part of the Neighborhood Plan of the historic center of Lleida. This comprehensive and transversal project aims to promote the regeneration of this area. All the neighborhood plans are included in a broader political context as the Neighborhood Law (Llei de Barris, 2004). The Albada project treats young people (aged 12 to 18 years) who are in low or moderate social risk situation.
URI: http://hdl.handle.net/2445/44867
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MSS_TESI.pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons