Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/44991
Title: La predicació cristiana a la Catalunya baixmedieval. Un instrument de transformació cultural entre oralitat, escriptura, imatge, narracció, música i teatre
Author: Catalán Casanova, Oriol
Director/Tutor: Baiges i Jardí, Ignasi J. (Ignasi Joaquim)
Keywords: Predicació
Civilització cristiana
Baixa edat mitjana
Cristianisme
Catalunya
Preaching
Christian civilization
Late Middle Ages
Christianity
Catalonia
Issue Date: 10-Jul-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] A partir de la transcripció de sermons baixmedievals procedents dels fons del Monestir de Sant Cugat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, s’ha efectuat una anàlisis de les funcions de la predicació en la societat catalana baixmedieval. Amb aquest estudi s’ha volgut ampliar el camp d’estudi, centrat tradicionalment en els sermons de Vicent Ferrer, i donar una visió més diversa dels mètodes i funcionament de la predicació. La funció bàsica de la predicació és ensenyar doctrina i normes de comportament a la població laica.
[eng] The thesis is based in the analysis of 30 medieval Catalan and bilingual sermons. Among the goals of this research, the author wants to analyze the functions of preaching in late medieval Catalan society, expand the field of study traditionally focused sermons Vincent Ferrer. The main function of preaching was to teach doctrine and right behaviour to the laity. Besides that, other goals can be observed, such as to provide spiritual identification with Jesus, a social function against factional struggles, prostitution...
URI: http://hdl.handle.net/2445/44991
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OCC_TESI.pdf5.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.