Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/45185
Title: Educació emocional. Una eina preventiva de conductes de risc infantil i juvenil
Author: Castillo Cano, Ma Àngeles
Director: Pérez Escoda, Núria
Keywords: Educació emocional
Autoestima
Tesis de màster
Emotional education
Self-esteem
Masters theses
Issue Date: 26-Jul-2013
Abstract: La publicació centra el seu interès en l’educació emocional com a eina fonamental per tal de potenciar una autoestima i una actitud positiva davant la vida, uns hàbits que si es treballen des de petits influiran en l’edat adulta. A través d’un marc teòric, es planteja el disseny d’un programa d’educació emocional per a cicle superior de primària en el que es tingui en compte les competències emocionals i socials com a eines facilitadores per a la prevenció de conductes de risc infantil i juvenil.
Note: Màster en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2011-2012, Tutor/Tutora: Núria Pérez Escoda
URI: http://hdl.handle.net/2445/45185
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Educació Emocional. Una eina preventiva de conductes de risc infantil i juvenil.pdf3.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons