Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46393
Title: Centre orientador: acompanyar en el creixement de l’alumnat
Author: Giner, Antoni
Monferrer Troncho, Xavier
Vanrell Moreno, Carme
Keywords: Educació emocional
Educació en valors
Congressos
Emotional education
Values education
Congresses
Issue Date: Jul-2013
Publisher: ICE UB
Abstract: La comunicació que presentem és el resultat del treball de recerca i reflexió realitzat pel Grup de Recerca en Acció Tutorial (GRAT) de l’ICE de la UB amb l’objectiu de definir el camí en la construcció dels centres orientadors. Pensem que un centre educatiu ha d'incorporar l'orientació com a eix vertebrador de la seva praxis docent. Tal i com apunten Giner i Puigardeu (2008) «La acción tutorial no puede ser una acción puntual, inconexa ni desordenada, sino todo lo contrario, un engranaje participativo de los diferentes agentes educativos que participan de la educación de nuestros alumnos, donde su objetivo final es incidir en el alumno o alumna, en su crecimiento personal, en su encaje en la sociedad y en la construcción de la realidad que le envuelve».
Note: Podeu consultar les jornades completes a: http://hdl.handle.net/2445/46286
Note: Reproducció del document de les jornades: http://hdl.handle.net/2445/46286
It is part of: Comunicació presentada a: Barredo Gutierrez, B.; Bisquerra Alzina, R.; Blanco Cuch, A.; Giner Tarrida, A.; Perez Escoda, N.; Tey Teijón, A. (eds.) IX Jornades d’educació emocional. Educació emocional i valors / IX Jornadas de educación emocional. Educación emocional y valores. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2013. Document electrònic.valores. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2013. Document electrònic [http://hdl.handle.net/2445/46286]. p. 212-221
URI: http://hdl.handle.net/2445/46393
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/46286
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IXJornadesEmocional_212.pdf158.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons