Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46395
Title: Projecte Escolta’m i millora de les competències emocionals
Author: Giner, Antoni
Perez Clemente, Gemma
Pérez Escoda, Núria
Keywords: Educació emocional
Educació en valors
Congressos
Emotional education
Values education
Congresses
Issue Date: Jul-2013
Publisher: ICE UB
Abstract: Es aquesta comunicació es presenten els primers resultats d’una recerca realitzada entre l’ICE de la UB i el GROP, i que s’ha portat a terme amb escoles que estan desenvolupant el Projecte Escolta’m. La finalitat és valorar la influencia del Projecte, que té com a base la tutoria personalitzada, en el desenvolupament de competència emocional dels alumnes que hi participen. Es van escollir 6 escoles que duen a terme el projecte, tot i que no totes porten el mateix temps aplicant-lo. Les escoles que duen a terme l’Escolta’m són escoles amb diferents poblacions, realitats i projectes. Totes tenen en comú un interès especial per la tutoria individualitzada. Les dades obtingudes aporten evidencies significatives de que el projecte està ajudant al desenvolupament de la majoria de competències emocionals.
Note: Podeu consultar les jornades completes a: http://hdl.handle.net/2445/46286
Note: Reproducció del document de les jornades: http://hdl.handle.net/2445/46286
It is part of: Comunicació presentada a: Barredo Gutierrez, B.; Bisquerra Alzina, R.; Blanco Cuch, A.; Giner Tarrida, A.; Perez Escoda, N.; Tey Teijón, A. (eds.) IX Jornades d’educació emocional. Educació emocional i valors / IX Jornadas de educación emocional. Educación emocional y valores. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2013. Document electrònic.valores. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2013. Document electrònic [http://hdl.handle.net/2445/46286]. p. 230-238
URI: http://hdl.handle.net/2445/46395
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/46286
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IXJornadesEmocional_230.pdf126.63 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons