Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46609
Title: La formació competencial dels llicenciats en economia i empresa: una visió des del seu entorn professional
Author: Alcañiz, Manuela
Riera i Prunera, Maria Carme
Clavería González, Óscar
Keywords: Competències professionals
Productivitat
Formació
Llicenciats universitaris
Vocational qualifications
Productivity
Training
College graduates
Issue Date: 19-Jun-2013
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: La recerca que es presenta té com a objectiu enfocar una de les arrels de la manca de rendiment laboral dels treballadors: la formació que han rebut, en particular aquells que han seguit una trajectòria universitària. Per dur-ho a terme s"ha valorat l"encaix entre el marc didàctic i les competències que s"exigeixen als alumnes a l"hora d"incorporar-se al mercat de treball. S"ha partit d"una enquesta a persones acabades de llicenciar de la Facultat d"Economia de la Universitat de Barcelona, a docents d"aquesta mateixa Facultat i a empresaris. A partir dels resultats obtinguts s"ha fet una anàlisi de la situació dels joves treballadors en termes de competències instrumentals, interpersonals i professionals, centrada exclusivament en la percepció dels empresaris. Segons les conclusions, una planificació de la docència més centrada en l"estudiant, des del punt de vista de la seva formació integral, pot contribuir de forma essencial a incrementar la seva futura productivitat laboral.
Note: Reproducció del document publicat a: 10.1344/reire2013.6.2625
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2013, vol. 6, num. 2, p. 64-85
Related resource: http://dx.doi.org/10.1344/reire2013.6.2625
URI: http://hdl.handle.net/2445/46609
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
628235.pdf928.63 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons