Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46683
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVinyoles, Teresa-Maria, 1942--
dc.contributor.authorCantarell, Elena-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica-
dc.date.accessioned2013-10-04T09:26:10Z-
dc.date.available2014-09-05T22:02:08Z-
dc.date.issued2013-09-05-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/46683-
dc.description.abstract[cat] Aquesta tesi doctoral està bastida a partir d’un fons documental inèdit, dispers i malmès, que calia salvaguardar. Això ha permès estudiar el territori des del territori i amb les fonts del territori. I, a més, contribuir a la conscienciació de la conveniència de la preservació dels documents històrics amb la recuperació de l'arxiu municipal de Cubells de manera que aquestes actuacions es poguessin adaptar a altres realitats arxivístiques. Aquesta tesi té un triple vessant: per una banda, recuperar un arxiu municipal i posar-lo a l’abast dels estudiosos, en segon lloc fer una recerca històrica a partir d’aquesta documentació i, finalment, aconseguir presentar la documentació històrica com un material didàctic idoni per a la docència universitària i també, per què no, d’altres nivells educatius i així mateix fer-la assequible per a la difusió. Estructura: Capítol 1: descriu la situació en què es trobava la documentació, la cronologia, la llengua, les tipologies documentals i la tradició dels documents de l'arxiu. Capítol 2: descriu amb tot detalli les actuacions dutes a terme per localitzar, recuperar, organitzar i difondre els fons d'aquest arxiu, mostrant detalladament tota la metodologia de treball utilitzada. Inclou catàleg de pergamins. Capítol 3: descriu l'organització i producció de les institucions productores dels documents: el municipi de Cubells, l'escrivania local i els senyors de la terra. Capítol 4: analitza en profunditat els censals morts. Aquesta és la tipologia més freqüent de la documentació estudiada i també la que mostra la situació real dels homes i dones que poblaven aquestes terres als segles baix medievals. Els apèndixs inclouen: transcripció de documents significatius. Un petit apartat sobre l'important tresor artístic, actualment dispers, d'aquest petit lloc. Índex de topònims i índex d'antropònims.-
dc.description.abstract[eng] Structure: Chapter 1: It describes in which situation the documents were found, their chronology, their languages, the documentary typologies and the tradition of the documents of this archive. Chapter 2: It describes entirely the performances carried out to locate, recover, arrange and diffusion the documentations, showing in detail all the methodology of work used. It includes the catalogue of parchments. Chapter 3: It describes the study of the institutions that produced the documents: the municipality of Cubells, the local scrivener and the landowners. + Chapter 4: It analyses in depth a documentary typology called “censals morts”, a credit document. This is the most frequent typology it can be found among the documentation studied and also the one who shows the real situation of the men and women who lived in Cubells during the Late Middle Ages. The appendices include: transcription of significant documents; a small study of the important artistic treasure of this small village, nowadays disperse; and Indexes of toponyms and antroponyms.-
dc.format.extent470 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rightscc-by-nc-sa, (c) Cantarell, 2013-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/-
dc.subject.classificationHistòria medieval-
dc.subject.classificationCubells (Catalunya)-
dc.subject.classificationArxius municipals-
dc.subject.classificationFonts històriques-
dc.subject.otherMedieval history-
dc.subject.otherCubells (Catalonia)-
dc.subject.otherMunicipal archives-
dc.subject.otherHistory sources-
dc.titleLa vida en un poble de la Catalunya interior, segles XIV-XVI. Localització, recuperació, organització i explotació dels fons documentals de Cubells.cat
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.identifier.dlB. 24153-2013-
dc.date.updated2013-10-04T09:26:10Z-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/123616-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ECB_TESI.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons