Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46685
Title: Els Qüestionaris com a recurs docent en l'aprenentatge autònom. Resultats d'una prova pilot en un curs de Química bàsica.
Author: Centellas Masuet, Francesc A.
Garcia Segura, Sergio
Brillas, Enric
Keywords: Investigació educativa
Qüestionaris
Química
Ensenyament de la química
Educational research
Questionnaires
Chemistry
Chemistry education
Issue Date: 1-Jun-2012
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: En aquest article es presenten uns nous qüestionaris on line dissenyats per millorar la comprensió dels continguts de l"assignatura Química Bàsica II i, alhora, propiciar el treball autònom dels estudiants. En el grup pilot que ha disposat dels qüestionaris, els resultats acadèmics dels estudiants que els han realitzat diverses vegades han estat millors que els dels alumnes que no els han utilitzat amb regularitat. Els resultats acadèmics del grup pilot també ha estat millor que els de cursos anteriors.
Note: Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.2003.02.94
It is part of: Educació Química. EduQ, 2013, num. 13, p. 10-15
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.2003.02.94
URI: http://hdl.handle.net/2445/46685
ISSN: 2013-1755
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència dels Materials i Química Física)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
627327.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons