Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46749
Title: Estudi de les teleconnexions, teleconnectivitat i oscil·lacions a la regió mediterrània; comparació amb oscil·lacions de gran escala
Author: Compte Rovirola, Marc
Director: Bladé, Ileana
Keywords: Teleconnexió
Teleconnectivitat
Canvis climàtics
Correlació (Estadística)
Tesis de màster
Mediterrània (Regió)
Climatic changes
Correlation (Statistics)
Mediterranean Region
Masters theses
Issue Date: 8-Oct-2013
Abstract: Les teleconnexions són associacions estadístiques de variables meteorològiques entre dos punts separats per una llarga distància. Meteorològicament són importants perquè relacionen climes que es troben allunyats els uns dels altres i són conseqüència de moviments dinàmics atmosfèrics i oceànics a gran escala. En aquest treball s’estudien les diferents metodologies utilitzades per determinar la teleconnexió, concretament la teleconnectivitat. A partir d’aquí s’analitzen i es verifiquen l’existència de les teleconnexions, tan a gran escala com a escala mediterrània. Concretament, per les oscil·lacions de gran escala s’analitza l’estudi de Wallace i Gutzler (1981) sobre l’Oscil·lació de l’Atlàntic Nord (NAO); i per la regió mediterrània s’analitzen els estudis de Conte et. al. (1989) sobre l’Oscil·lació de la Mediterrània (MO) i l’estudi de Bustins (2004) sobre l’Oscil·lació de la Mediterrània Occidental (WeMO).
Note: Màster Oficial en Meteorologia, Departament d'Astronomia i Meteorologia (DAM), Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Any: 2012, Director: Ileana Bladé Mendoza
URI: http://hdl.handle.net/2445/46749
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Estudi_Teleconnexions-Marc_Compte.pdf2.35 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons