Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/46905
Title: Buidat dels continguts de la competència literària del currículum de llengua catalana i castellana de primària segons el Decret 142/2007
Author: Moreno, Anna M.
Ambròs, Alba
Keywords: Competències bàsiques en educació
Literatura
Català
Castellà (Llengua)
Educació primària
Issue Date: 14-Oct-2013
Abstract: L'apartat del currículum de primària (Decret 142/2007) conté un apartat sota el títol d'Àmbit de llengües, dins del qual s'especifiquen tots els objectius, continguts i criteris d'avaluació que cal treballar per a cada un dels dicles d'educació primària. El document que hem elaborat conté un buidat dels continguts relacionats directament amb al competència literària del currículum. Fem un repàs de quina és la perspectiva sobre la qual es concep la competència literària en els diferents apartats del currículum. La finalitat consisteix a facilitar-ne l'anàlisi per als estudiants de magisteri, concretament als que cursen l'assignatura "Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil" en el grau en Mestre d'Educació Primària de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/46905
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DEF buidat LIJ curri primària cat_cast.pdf430.49 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons