Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47185
Title: Un moment, dotze instants, mil possibilitats. Construïnt relats amb els i les adolescents des d’una perspectiva etnogràfica, visual i reflexiva
Author: Ricart, Marta, 1973-
Director: Hernández, Fernando (Hernández Hernández)
Keywords: Cultura visual
Visual culture
Metodologies col·laboratives
Collaborative methodologies
Adolescència
Etnografia
Metodologia
Comunicació visual
Adolescence
Ethnography
Methodology
Issue Date: 9-Jul-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] "Un moment, dotze instants, mil possibilitats" parteix de l’antropologia reflexiva per construir una recerca polièdrica basada en estratègies de recerca visuals col.laboratives. La recerca es proposa explorar l’univers visual dels i les adolescents a partir dels relats que un grup de nois i noies realitzen del moment que estan vivint. Utilitzant l’estratègia anomenada “photo elliciting”, la recerca explora l’univers dels i les adolescents a través de dotze imatges fotogràfiques i el relat que les acompanya i que han realitzat un grup de nois i noies. El relat de la investigació es construeix en diàleg amb el propi procés de recerca (un procés obert a la constant reflexió sobre els aspectes metodològics, conceptuals i processuals i on la figura de la recercadora no queda al marge). La necessitat de desplaçar-se d'una comprensió fixa basada en l'objecte (l'adolescència, la identitat i la imatge) a una comprensió mòbil basada en les relacions (des de les narratives visuals i la construcció de processos visuals de recerca col.laboratius) condueix el procés de la investigació a la recerca de noves metodologies i formats narratius que permetin una comprensió polièdrica i que aportin noves maneres de comprendre l’adolescència. Els relats i les imatges que construeixen els i les adolescents a la recerca, son interpretades des d'una diversitat d'aproximacions que permeten una comprensió plural de les narratives visuals i que es focalitzen en la riquesa de construccions narratives i visuals corresponents a un moment i un marc de relacions determinat.
[eng] “One moment, twelve instants, a thousand possibilities” is a polyhedrical research based on reflexive anthropology that focuses on visual collaborative research strategies. The investigation starts exploring the visual universe of adolescence from images and stories that a group of teenagers made about the moment they are living. Using the strategy of “photo elliciting”, research is conducted by listening to a group of adolescents within the twelve pictures and their stories that they created for the investigation. The investigation narrative is constructed in dialogue with the actual research process (a process opento the reflection on methodology, conceptual frames and processes where the researcher does notstand on the edge). The need to move away from a fixed comprehension based on the object (adolescence, identity, image) to a mobile comprehension based on relationships (starting from visual narratives and the construction of collaborative visual research processes) brings the research process to a polyhedrical approach. Narratives and images that the adolescents have created are analysed from different points of view that allow plural comprehension, open to the richness of the visual narratives related on time and relationships.
URI: http://hdl.handle.net/2445/47185
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dibuix

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MRM_TESI.pdf4.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons