Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47385
Title: Desenvolupament de mòduls Moodle en l’entorn de la Universitat de Barcelona
Author: Vales i Abenoza, Xavier
Director/Tutor: López de Miguel, Manuel
Keywords: Moodle (fitxer informàtic)
Campus virtuals
Programari
Treballs de fi de grau
Programari lliure
Moodle
Virtual campuses
Computer software
Bachelor's thesis
Open source software
Issue Date: 20-Jun-2013
Abstract: Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) és una eina que crea entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge. Permet l'estudiant treballar en línia amb els continguts de l'assignatura, obtenir documentació i ajuda tant d'altres alumnes com del professor i realitzar treballs o exercicis a traves de la plataforma. Per part del professor facilita la distribució del material de l’assignatura, la organització d’aquesta i l’avaluació dels alumnes. Aquest projecte es centrarà en com s’estructura Moodle i els seus mòduls d’exercicis. Moodle ofereix per defecte un patró base d’exercicis variat, per exemple de tipus qüestionari, resposta curta, múltiple opció o assaig. Actualment però no hi ha cap mòdul específic per fer exercicis amb resposta escrita de tipus científic. Aquest projecte final de grau s’emmarca dins del projecte docent AUTOQUIM, on es pretén realitzar una aplicació per fomentar el autoaprenentatge de coneixements mínims necessaris pels alumnes a l’hora d’accedir al laboratori amb el màxim de seguretat, i que a més reforci i consolidi els coneixements adquirits a l’aula. L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un mòdul integrable en Moodle que sigui capaç d’implementar equacions matemàtiques complexes de forma amigable per part dels alumnes i on el professor pugui fer la retroacció de manera similar.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2013, Director: Manuel López de Miguel
URI: http://hdl.handle.net/2445/47385
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica
Programari - Treballs de l'alumnat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria1.57 MBAdobe PDFView/Open
src.zipCodi font65.6 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons