Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47415
Title: Efectivitat d’un programa de seguiment estructurat a pacients amb MPOC fet per infermeres d’Atenció Primària a Barcelona ciutat
Author: Vázquez Cortés, José Ramón
Director: Roca Roger, Montserrat
Keywords: Infermeria en l'atenció primària
Educació sanitària
Tèsis de màster
Malalties pulmonars obstructives cròniques
Primary nursing
Health education
Masters theses
Chronic obstructive pulmonary diseases
Issue Date: May-2013
Abstract: Introducció: Calen noves estratègies per gestionar la cronicitat. La MPOC, important per prevalença i consum de recursos, es segueix de manera reactiva i discontinua. Comprovarem si l’atenció infermera proactiva i estructurada millora els resultats de salut i la qualitat de vida. Objectiu: Avaluar l’efectivitat del seguiment infermer estructurat als pacients amb MPOC (40-79 anys) de quatre centres de primària de Barcelona Metodologia: Disseny. Assaig clínic controlat multi cèntric. Mostreig estratificat, assignació aleatòria proporcional per centres. Intervenció. Sis/vuit visites segons complexitat, alternant presencials i telefòniques. Contingut: Control de variables clíniques. Dieta, exercici, consell antitabac, vacunes. Signes d’alarma. Compliment de visites. Inhaladors. Adherència a la medicació. Comparació de resultats: Aguditzacions. Visites urgents. Ingressos. Estada mitjana. Reingressos. Visites al metge i a la infermera. Qualitat de vida, qüestionari SGRQ. Recollida de dades. Estació clínica eCAP. Registres hospitals. Qüestionari. Variables. Sociodemogràfiques. Independents, les del programa de seguiment. Dependents, resultats. Anàlisi de dades. SPSS 21. Anàlisi descriptiva. Comprovació comparabilitat dels grups. t Student, ANOVA, coeficient de Pearson i regressió múltiple.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2012-2013, Director: Montserrat Roca Roger
URI: http://hdl.handle.net/2445/47415
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47415.pdf338.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons