Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47423
Title: Implementació de la consulta d’infermeria prequirúrgica a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell d’Andorra
Author: Bueno Cruz, Belén
Director: Girbau i García, M. Rosa
Keywords: Relacions infermera-pacient
Infermeria quirúrgica
Tèsis de màster
Nurse and patient
Surgical nursing
Masters theses
Issue Date: 2013
Abstract: Objectiu: L’objectiu d’aquest estudi és mesurar l’impacte que ha tingut la implementació de la consulta d’infermeria prequirúrgica en la millora de la qualitat assistencial, estalvi econòmic i la satisfacció del personal d’infermeria i dels pacients quirúrgics. • Àmbit d’estudi: Andorra té aproximadament 70000 habitants. L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, únic al territori, compta amb 150 llits d’hospitalització. L’àmbit d’estudi són els pacients ingressats als serveis quirúrgics d’hospitalització. La N aproximada és de 2215 pacients. • Metodologia: -Disseny: estudi observacional descriptiu, longitudinal i retrospectiu aleatori amb assignació de mostra no probabilística. Es van crear dos grups: el primer grup són pacients operats abans de la implantació de la consulta d’infermeria prequirúrgica, en el període de gener a juny del 2012. El segon grup està format per pacients quirúrgics visitats a la consulta d’infermeria prequirúrgica en el període de setembre del 2012 al febrer del 2013. -Instruments per recollida de dades: Per la recollida d’informació s’utilitzaran els fulls de chek-list de la consulta i d’hospitalització, les dades recollides del programa Iametrics respecte hores d’ingrés prequirúrgiques i hores d’ingrés hospitalari, el qüestionari de satisfacció per pacients i el qüestionari d’opinió del personal sobre la implementació de la consulta d’infermeria prequirúrgica. -Tipus d’anàlisi estadístic: La comparació i anàlisi de les variables no paramètriques i contínues en escala ordinal amb mostra gran es realitzarà a partir de la T d’Student amb el test de F-Fisher, la U de Mann-Whitney i la Chi quadrat de Pearson.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2012-2013, Director: M. Rosa Girbau i García
URI: http://hdl.handle.net/2445/47423
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47423.pdf579.27 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons