Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47487
Title: “Whyalone": crea la teva xarxa social
Author: Cazorla Solà, Àlex
Director/Tutor: Puertas i Prats, Eloi
Keywords: Xarxes socials
Serveis web
Programari
Treballs de fi de grau
Social networks
Web services
Computer software
Bachelor's thesis
Web 2.0
Issue Date: Jun-2013
Abstract: El món del software en el que vivim està sempre en constant creixement i evolució. Són milers les aplicacions de software que apareixen noves cada dia, en diferents tipus de plataformes, sistemes operatius, àmbits... L’èxit d’aquestes aplicacions és com ja sabem en gran mesura en funció de la seva usabilitat i accessibilitat davant l’usuari final, però no podem obviar que avui en dia també és molt important que les aplicacions disposin d’una mínima part social. Els usuaris actualment estan molt acostumats a compartir tot tipus d’informació com ara puntuacions d’un joc, impressions de pel·lícules de cine, crítiques sobre un determinat producte o simplement estan disposats establir nous llaços d’amistat amb altres usuaris. És en aquest últim punt comentat en el que he vist que hi podria haver buits per omplir en la societat actual. Avui en dia hi ha xarxes socials i aplicacions amb petites parts de comunitat de tot tipus però molts cops hi ha usuaris que no troben l’aplicació idònia per satisfer les seves necessitats. Posem per cas un usuari que marxa d’Erasmus a un altre país on no hi coneixerà ningú durant els primers dies. Com ho hauria de fer per tal d’establir contacte amb noves persones abans d’arribar a la seva destinació? També podríem posar-nos en el lloc de ser un grup d’amics que va de vacances a França i vol conèixer gent que també hi vagi o que hi visqui per tal de compartir el viatge, experiències o emocions, on hauria de dirigir-se aquest grup d’amics?. Un altre exemple podria ser un grup de companys de feina que vol tenir el seu grup privat i totalment independent de Facebook ja que hi ha gent a l’empresa que no s’ha donat d’alta en aquest tipus de xarxes socials perquè no n’és partidari. Tots aquests casos comentats anteriorment són només alguns possibles exemples que no estan coberts per cap tipus d’aplicació fins a data d’avui. Si mirem el mercat, existeixen aplicacions més o menys bones per poder crear el teu fòrum, una aplicació web 2.0 (un dels millors exemples podria ser WordPress) però encara no existeix cap tipus d’aplicació o framework per a que un usuari qualsevol sigui capaç de crear una xarxa social privada o pública en funció de les seves necessitats i totalment personalitzable. En aquest projecte doncs, tractaré de realitzar una aplicació web sobre l’estructura d’un CMS (Content Management System) que permeti a qualsevol usuari crear una xarxa social personalitzada i posteriorment gestionar-la. Per poder crear la xarxa social l’usuari en qüestió haurà d’accedir a una direcció web on a partir d’un petit “Wizard” fàcil, senzill i amigable configurarà els paràmetres bàsics de la seva xarxa social (colors, tipus de lletra, si serà pública o privat, etc..) i finalment la crearà. Un cop creada la xarxa, l’usuari “creador” o qualsevol altre usuari registrat a la xarxa social podrà enviar invitacions a amics o coneguts, d’aquesta manera no serà difícil començar a tenir noves persones adherides. No oblidem que pot ésser necessari per a l’usuari “creador” canviar dissenys i títols o eliminar comentaris i usuaris. Per tal d’administrar la xarxa social faré servir el “backoffice” d’Umbraco ja que ens proporcionarà una API i un conjunt de llibreries a partir de les quals podré realitzar desenvolupaments a mida per a la aplicació web. Aquest projecte està pensat com a un pla de negoci, és a dir, es pretén que un cop finalitzada la solució d’aquest sigui un producte que pugui ser comercialitzat en el mercat i que aporti nous beneficis a la societat.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2013, Director: Eloi Puertas i Prats
URI: http://hdl.handle.net/2445/47487
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica
Programari - Treballs de l'alumnat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria5.47 MBAdobe PDFView/Open
src.zipCodi font28.53 MBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons