Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47494
Title: Una nova eina per a l’estudi del paper i les filigranes. Anàlisi i desenvolupament d’una base de dades per a l’estudi del paper i de les filigranes: font per a l’elaboració de la història del paper a Espanya
Author: Díaz de Miranda y Macías, Ma. Dolores
Keywords: Conservació i restauració d'obres d'art
Paper
Congressos
Conservation and restoration of art objects
Paper
Congresses
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Secció de Conservació-Restauració
Abstract: L’aspiració de trobar una eina que pugui ajudar a identifi car els papers atenent les seves característiques sorgeix a fi nal segle XVIII amb les primeres descripcions de les filigranes papereres i va prenent cos al segle XIX com a ciència auxiliar de la codicologia. Des de les últimes dècades del segle XX, les filigranes han anat adquirint un interès creixent entre els restauradors de document gràfi c —com una eina més per a la presa de decisions i per a la valoració del procés de restauració— i entre els documentalistes, historiadors, museòlegs i bibliòfils —per a la datació i autenticació de les obres— i, fins i tot, en investigacions policials i jurídiques per aclarir algun fet delictiu. No obstant això, durant aquests 150 anys, l’estudi del paper a través de les filigranes papereres a Espanya no ha experimentat cap avenç significatiu pel que fa als mètodes i procediments seguits per a l’obtenció i gestió de les dades. En l’àmbit europeu, encara que a partir dels anys 90 sorgeixen noves propostes d’estudi, aquestes limiten la investigació a l’anàlisi de la filigrana sense assolir una visió global del plec sortit de la forma.
Note: Podeu consultar el document complet a: http://hdl.handle.net/2445/47384
It is part of: Comunicació presentada a: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador. Setmana de la Ciència, Barcelona, 7 i 8 de novembre de 2013, ISBN: 13:978-84-695-885-7, p. 39-48
URI: http://hdl.handle.net/2445/47494
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/47384
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)
Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Díaz Miranda.pdf159.4 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons