Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47503
Title: Les pintures murals negres del monestir de Pedralbes: problemes de conservació-restauració causats per l’envelliment de l’acetat de polivinil
Author: Nualart i Torroja, Anna
Keywords: Conservació i restauració d'obres d'art
Pintura mural
Congressos
Conservation and restoration of art objects
Mural painting and decoration
Congresses
Issue Date: Nov-2013
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Secció de Conservació-Restauració
Abstract: Aquesta tesi s’inicia com un treball de recerca i posteriorment passa a formar part del projecte de recerca BHA2002-02411 fi nançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, dins el Plan Nacional de I+D+I (2000-2003). La idea principal, però, s’origina a partir d’un encàrrec professional del Museu-Monestir de Pedralbes i del Museu d’Història de la Ciutat l’any 2000. Les pintures murals negres (Figura 1) són una de les obres menys vistoses, de les que tenen menys protagonisme, d’entre les que integren la col·lecció del Museu-Monestir de Pedralbes. No semblen, a priori, l’obra més interessant des del punt de vista d’un encàrrec professional per a un conservador-restaurador. Però el poc que es coneix de les pintures negres i la seva raresa (es desconeixen altres pintures similars que s’hagin pogut conservar), així com les patologies derivades del seu arrencament i traspàs l’any 1974, aconsellaven aprofundir en el seu estudi, que, mica en mica, va acabar resultant absorbent.
Note: Podeu consultar el document complet a: http://hdl.handle.net/2445/47384
It is part of: Comunicació presentada a: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador. Setmana de la Ciència, Barcelona, 7 i 8 de novembre de 2013, ISBN: 13:978-84-695-885-7, p. 99-108
URI: http://hdl.handle.net/2445/47503
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/47384
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)
Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nualart Torroja.pdf677.94 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons