Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47527
Title: Conceptualització de treball en equip segons els professionals d’infermeria d’un hospital de tercer nivell
Author: Villanova Solano, Lluïsa Ma.
Director: Delgado-Hito, Pilar
Keywords: Infermeria
Treball en equip
Tèsis de màster
Nursing
Teams in the workplace
Masters theses
Issue Date: 2013
Abstract: En l’àmbit hospitalari és molt important el treball en equip per oferir una atenció sanitària d’alta qualitat. Les infermeres i auxiliars d’infermeria de les unitats assistencials formen part de l’equip que ajuda a restablir la salut del malalt, i la majoria d’elles tenen la percepció de que no treballen en equip. L’objectiu d’aquest estudi és arribar a conceptualitzar el treball en equip segons la perspectiva de les infermeres i auxiliars d’infermeria. L’estudi es desenvoluparà en les unitats assistencials de l’Àrea de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Bellvitge, des del paradigma constructivista i el mètode de la Teoria Fonamentada. El mostreig serà teòric, en base a 8 perfils, fins a arribar a la saturació teòrica. S’utilitzaran l’entrevista en profunditat i el grup de discussió per la recollida d’informació. Les dades s’analitzaran seguint el mètode de l’Anàlisi de la Teoria Fonamentada, basat en la comparació constant. Els resultats de l’estudi ens ajudaran a comprendre el significat de treball en equip, identificar aspectes de millora i proposar estratègies de canvi.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2012-2013, Director: Pilar Delgado Hito
URI: http://hdl.handle.net/2445/47527
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47527.pdf482.62 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons