Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47534
Title: El lideratge de la infermera quirúrgica gestora en relació a les dinàmiques dels equips a l'àrea quirúrgica
Author: Salas Marco, Elena
Director: Juvé Udina, Eulàlia
Keywords: Infermeria quirúrgica
Lideratge
Tèsis de màster
Surgical nursing
Leadership
Masters theses
Issue Date: 2013
Abstract: Per assolir l'excel·lència en l’àmbit quirúrgic i poder contribuir a un bon ambient en l´equip de treball, l´estil de lideratge de la infermera quirúrgica és clau. Un lideratge assertiu, la capacitat de motivar, d´escoltar, creen un clima laboral positiu, augmenten la satisfacció i milloren la relació entre els membres de l'equip. Objectiu principal: Avaluar el impacte de l'estil de lideratge de la infermera quirúrgica gestora, en la millora del funcionament dels equips de l'àrea quirúrgica, comparant els estils de lideratge a 100 quiròfans de 4 hospitals de nivell III de Barcelona, els anys 2013-2014. Metodologia: Observacional, analític, longitudinal i prospectiu. Mostra no probabilística, consecutiva. Els subjectes a estudi seran infermeres quirúrgiques i d’anestèsia, cirurgians, anestesiòlegs, residents, auxiliars de clínica i auxiliars sanitaris. La mida de la mostra serà de 750 subjectes amb una proporció esperada de 50%, una precisió de 0,04 i un nivell de confiança del 95% (α= 0,05). La recollida de dades es farà mitjançant enquestes, referents a l'estil de lideratge, satisfacció laboral, participació en els equips de treball i relació entre professionals. Les dades seran analitzades amb estadístics descriptius: proporcions, mesures de tendència central i mesures de dispersió.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2012-2013, Director: Eulàlia Juvé Udina
URI: http://hdl.handle.net/2445/47534
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47534.pdf471.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons