Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47538
Title: Quin és el impacte de la infermera d'anestèsia en els resultats de qualitat i/o productivitat en els pacients i en els hospitals?
Author: Peix Sagués, Ma Teresa
Director/Tutor: Juvé Udina, Eulàlia
Keywords: Infermeria quirúrgica
Anestèsia
Tèsis de màster
Competències professionals
Surgical nursing
Anesthesia
Masters theses
Vocational qualifications
Issue Date: 2013
Abstract: La infermera d’anestèsia és un professional no qüestionat ja a nivell europeu, tot i que les seves competències varien d'un país a altre. Els estudis posen de manifest la relació entre formació postgraduada i rol autònom. En el nostre entorn manquen estudis que demostrin el impacte de la introducció de la infermera d'anestèsia. L’objectiu principal és avaluar l’efecte de la infermera d’anestèsia en els resultats clínics dels pacients i de productivitat dels professionals. La metodologia es basa en un disseny analític, observacional, longitudinal i prospectiu. La mostra de 237 participants, amb tècnica de mostreig tipus no probabilístic, consecutiu. La variable independent és la infermera d'anestèsia i les variables dependents són el número d'anul·lacions quirúrgiques (variable quantitativa) i les seves complicacions (variable qualitativa). Les dades seran analitzades amb estadístics descriptius: proporcions, mesures de tendència central i mesures de dispersió.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2012-2013, Director: Eulàlia Juvé Udina
URI: http://hdl.handle.net/2445/47538
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47538.pdf518.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons