Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47541
Title: Valoració pre i post implantació d'un Sistema d'Informació Clínica en Unitats de Cures Intensives d'adults i pediàtriques
Author: Farrero Muñoz, Sara
Director/Tutor: Juvé Udina, Eulàlia
Keywords: Registres d'infermeria
Unitats de cures intensives
Tèsis de màster
Nursing records
Intensive care units
Masters theses
Issue Date: 2013
Abstract: L'objectiu principal d'aquest estudi és avaluar el impacte de la implantació d'un Sistema d'Informació Clínic SIC de cures intensives en la millora de la qualitat dels registres d’infermeria i en el temps necessari per recuperar dades. L'àmbit de l'estudi serà 2 unitats de crítics on es realitza la implantació d'un SIC; la Unitat de Cures Intensives Polivalent UCI de 32 llits i la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques UCI.P de 16 llits. Metodologia: o Disseny ; estudi tipus analític, quasi experimental pre i post o Participants; - Mostra A: registres d'infermeria de la UCI i UCI.P previs a la implantació del SIC en format paper. - Mostra B; registres d'infermeria de la UCI i UCI.P en el nou SIC després de la implantació o Instruments; La recollida de dades es realitzarà en formularis on es registren les variables a estudiar i es mesurarà amb cronòmetre els temps emprat en recollir cada episodi de la mostra A i cada episodi de la mostra B. Creació bases de dades en programari SPSS v.16.0 Tipus d’anàlisi; estadística descriptiva, mesures de tendència central mitjana, mediana i mesures de dispersió (intervals de confiança)
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2012-2013, Director: Eulàlia Juvé Udina
URI: http://hdl.handle.net/2445/47541
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47541.pdf567.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons