Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47589
Title: La vivència i el significat de la direcció per valors. Anàlisi de l'experiència dels professionals d'un equip d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut
Author: Balaguer i Cerdà, Núria
Director: Medina, José Luis (Medina Moya)
Keywords: Treball en equip
Atenció primària
Tèsis de màster
Gestió de personal
Valors (Filosofia)
Teams in the workplace
Primary health care
Masters theses
Personnel management
Values
Issue Date: 2013
Abstract: Objectiu: Descriure la vivència i valoració dels professionals d’un equip d’atenció de primària que està experimentant la Direcció per valors. L’interès està en buscar el significat en cadascuna de les persones que hi són implicades, i el benefici global observat, tot explorant les seves possibilitats i límits. Àmbit d’estudi: Un equip d’atenció primària de la salut (Institut Català de la salut), “La Farigola”. Metodologia: Disseny: Estudi de recerca qualitativa, amb una perspectiva ontoepistemològica constructivista del tipus fenomenològic hermenèutic. Assumint les orientacions de l’Estudi de cas com a eina idònia per comprendre la particularitat i la complexitat del cas singular. Participants: Els subjectes participants seran els 30 professionals de “La Farigola” actius al centre durant els anys 2012 i 2013. Instruments: Les estratègies principals de recol·lecció de la informació seran les entrevistes en profunditat, els grups de discussió i fonts documentals. Tipus d’anàlisi: Anàlisi de tota la informació recollida, la interpretació d’aquesta i la triangulació.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2012-2013, Director: José Luis Medina
URI: http://hdl.handle.net/2445/47589
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47589.pdf136.99 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons