Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47730
Title: Llibre-Art / Llibre d'Artista: classificacions i característiques
Author: Crespo, Bibiana
Keywords: Llibres d'artistes
Issue Date: 12-Nov-2013
Abstract: Els llibres han demostrat i demostraran més que cap altre suport artístic la seva habilitat per a jugar un rol flexible. El Llibre-Art / Llibre d’Artista és un nou híbrid, diferent a qualsevol dels seus antecedents, la identitat del qual està constantment redefinint-se. Bàsicament, el confús món al voltant dels Llibres-Art / llibres d’Artista es deu a la generalització terminològica que se’ls ha atorgat a tots ells. L’objectiu d’aquest estudi és clarificar i establir un perfil terminològic i conceptual —basat en un ordre cronològic i processual— del Llibre-Art el més definitiu possible. Habitulament, entenem per Llibre d’Artista un ampli compendi d’obres i/o objectes artístics molt diferents entre ells, produïnt això una deficient precisió conceptual. Per això, jo proposo la següent classificació com la més coherent possible per tal de definir els seus límits: Llibre Il•lustrat, Livre de Peintre o Livre d’Artiste, Llibre d’Artista, Revistes i Manifestos Artístics, Llibre-Objecte, Llibre-Instal•lació, Llibre-Performance i Llibre Electrònic. Un segon propòsit d’aquest estudi és indagar a fons en aquells aspectes propis i característics del Llibre-Art / Llibre d’Artista per a que puguin ésser considerats com a tals i no com a cap altra disciplina artística. Aquesta disquisició evidencia una sistematització de les particularitats, anàlisi de les característiques i possibilitats de manipulació de la seqüència, el text i la forma com a elements propis de l’essència del Llibre-Art / Llibres d’Artista. Així mateix, s’estableixen les múltiples i diferents maneres en que es pot abordar el tractament de la lectura, el text i l’estrucutra, constatant la riquesa i singularitat dels Llibres-Art / Llibres d’Artista de cada artista.
URI: http://hdl.handle.net/2445/47730
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Llibre Art_Llibre d'Artista_classificacions i característiques.pdf37.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons