Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47743
Title: La semilla de la educación. Programa vinculado al desarrollo de la conciencia emocional, la regulación emocional y la autoestima en educación infantil
Author: Contreras Casanova, María Victoria
Director: López Cassà, Èlia
Keywords: Educació emocional
Benestar social
Benestar
Educació infantil
Tesis de màster
Emotional education
Public welfare
Human comfort
Preschool education
Masters theses
Issue Date: 13-Nov-2013
Abstract: La publicació centra el seu interès en la importància de l’educació emocional en les etapes escolars dels infants. A partir d’un marc teòric es planteja un projecte que pretenen treballar la competència de consciència emocional, de regulació emocional i d’autoestima en un grup d’infants d’educació infantil.
Note: Màster en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2010-2011, Tutor/Tutora: Èlia Lòpez Cassà
URI: http://hdl.handle.net/2445/47743
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i BenestarThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons