Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47830
Title: Investigation of the phospholipid peripheral region of lactose permease in model membranes
Author: Suárez Germà, Carme
Director: Borrell Hernández, Jordi
Domènech Cabrera, Òscar
Montero Barrientos, Ma. Teresa
Keywords: Proteïnes de membrana
Fosfolípids
Membrane proteins
Phospholipids
Issue Date: 7-Nov-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La interacció entre una proteïna de membrana i els fosfolípids que l’envolten és crucial pel bon plegament i la correcta funció de la proteïna. Aquesta tesi està centrada en la investigació de la interacció entre la Lactosa permeasa (LacY), un paradigma dels transportadors secundaris situat a la membrana interna d’Escherichia coli, i sistemes models que mimetitzen el seu entorn lipídic. Aquest treball representa una contribució al camp a través de l’estudi de la interacció a dos nivells: (i) la interacció entre LacY i els fosfolípids presents a la regió anular propera a la proteïna ha estat estudiada a través de mesures de FRET entre un mutant de LacY amb un únic triptòfan i diversos fosfolípids marcats i (ii) la interacció entre LacY amb els fosfolípids més llunyans o bulk s’ha investigat a través de làmines de lípid i proteïna sobre un suport, les quals s’han analitzat a partir de diversos modes de microscòpia de força atòmica (topografia, espectroscòpia de força i force-volume). En primer lloc, s’ha validat la preferència de LacY pels fosfolípids en fases fluïdes (Lα). A més, s’ha confirmat una composició lipídica entre la regió anulars i el bulk. Així, els fosfolípids bulk, considerats com a fosfolípids en fase Lα, tenen PG com a principal component, mentre que PE és el major component de la regió anular. Això sembla indicar una selectivitat entre LacY i els fosfolípids anulars. En segon lloc, s’ha descrit que la selectivitat de LacY per fosfolípid determinat a la regió anular està relacionada amb (i) càrrega neutra i (ii) curvatura espontània (C0) negativa. A més, D68 s’ha assenyalat com un aminoàcid important per la selectivitat de la proteïna envers els lípids anulars. Finalment, s’ha descrit una interacció recíproca entre LacY i els lípids bulk. Així, la presencia de la proteïna modifica la topografia i la nanomecànica del sistema lipídic, especialment de la fase Lα, i, alhora, la nanomecànica de la pròpia LacY varia segons la matriu lipídica que l’envolta. En conseqüència, la composició lipídica de la bicapa sembla determinar les forces que governen l’estreta interacció de LacY amb la membrana i, per tant, aquesta composició és decisiva per la correcta inserció i activitat de la proteïna.
[eng] The interaction between a membrane protein and its surrounding phospholipids is thought to be crucial for the correct folding and function of the protein. This thesis is focused on the investigation of the interplay between Lactose permease (LacY), a paradigm for secondary transporters present in the inner membrane of Escherichia coli and model systems mimicking its natural lipid environment. Since the role of phospholipids in LacY’s activity is currently being refined, this work represents a contribution to the field by studying the interaction at two different levels: (i) the LacY interplay with the phospholipids present at the annular region in the vicinity of the protein was studied through FRET measurements between a single-tryptophan LacY mutant and diverse pyrene-marked phospholipids, and (ii) the LacY interaction with the more distanced bulk phospholipids was studied through supported proteo-lipid sheets that were analysed using topography, force-spectroscopy and force-volume Atomic Force Microscopy modes. First, after validating LacY preference for phospholipid fluid (Lα) phases in the studied two-component model systems, a different composition between bulk and annular regions was confirmed. Hence, bulk lipids, which were assimilated to the phospholipids in Lα phase, were mainly formed by PG, while PE was the main component of the annular region. This points to a direct annular phospholipid-LacY selectivity because it discards a random phospholipid distribution near the protein. Second, the LacY selectivity for precise phospholipid species at the annular region was found to be related to: (i) a neutral charged phosholipid (PE or PC, with preference for the former), and (ii) phospholipids with large negative spontaneous curvature (C0) (DOPE > POPE). In addition, D68 was revealed as an important amino acid for the protein annular lipid selectivity. Third, the interaction between LacY and the bulk lipids was described as reciprocal. Accordingly, the presence of the protein largely modified the topography and the nanomechanics of the lipid system, especially for the Lα phase, whilst the nanomechanics of LacY itself were different depending on the surrounding lipid matrix: more force was needed to pull LacY form the DPPE:POPG (3:1, mol/mol) system than from the POPE:POPG (3:1, mol/mol) one. Therefore, the bilayer lipid composition seems to determine the forces governing the LacY tight interaction with the membrane and can be thus decisive for the protein correct insertion and activity
URI: http://hdl.handle.net/2445/47830
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Físicoquímica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CSG_PhD_THESIS.pdf19.62 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons