Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47895
Title: Estudi de les cures infermeres a partir de l'anàlisi de documents històrics
Author: Valls Molins, Roser
Roldán, A. (Aurora)
Keywords: Infermeria
Història
Nursing
History
Issue Date: Oct-2004
Publisher: Àgora d'Infermeria SRL
Abstract: L'anàlisi d'un document històric és una estrategia didàctica molt útil per a l'estudi de l'evolució de les cures infermeres i es planteja com una activitat dins del crèdit pràctic de l'assignatura de la Història de la Professió. Aquesta activitat està en la línia dels acords de Bolònia i Praga, que tenen, entre els seus objectius proposats, fomentar la valoració del volum de treball realitzat per l'alumne no solament en les hores de classe. El fonament teòric de l'activitat proposada descansa sobre la concepció constructivista, que considera que, en un marc de situació interactiva en el qual el professor actua com a guia i mediador, l'alumne aporta una actitud activa de disponibilitat, a més d'uns coneixements previs. En aquesta comunicació es descriu l'activitat didàctica, el material elaborat, la seva implementació i els resultats de l'avaluació els quals mostren, per una banda, la seva idoneïtat i, per l'altra, posen en relleu els punts que cal reforçar en el futur.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.agoradenfermeria.eu/index.php?page=home&ref=btn
It is part of: Àgora d'Infermeria, 2004, vol. 8, num. 4, p. 694-696
URI: http://hdl.handle.net/2445/47895
ISSN: 1575-7668
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
519871.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.