Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47896
Title: Les TIC aplicades a la història de la infermeria
Author: Valls Molins, Roser
Roldán, A. (Aurora)
Keywords: Infermeria
Història
Tecnologia educativa
Nursing
History
Educational technology
Issue Date: Sep-2006
Publisher: Àgora d'Infermeria SRL
Abstract: La cerca d'informació i el pensament crític són competències transversals que es consideren bàsiques per als estudiants universitaris. Aquestes dues competències s'han pogut desenvolupar en el marc d'una activitat denominada cerca i lectura crítica de documents històrics, que es va incloure dins dels crèdits pràctics de l'assignatura Història de la Professió. Les tasques consistien a fer una cerca bibliogràfica a través de les bases de dades més habituals per la Infermeria, obtenir un document històric, fer-ne una lectura crítica i confeccionar un informe escrit. Presentem l'activitat que es va oferir a tots els alumnes de segon semestre d'Infermeria (grups M6 T6), la seva metodologia i els resultats de la seva implementació, que mostren un grau molt elevat de satisfacció en l'alumnat i la seva utilitat en el foment de la lectura crítica.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.agoradenfermeria.eu/index.php?page=home&ref=btn
It is part of: Àgora d'Infermeria, 2006, vol. 10, num. 3, p. 1-6
URI: http://hdl.handle.net/2445/47896
ISSN: 1575-7668
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
541985.pdf71.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.