Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/47987
Title: Aprendre a estimar, estimar per aprendre. Programació d’Educació Emocional per a Primària
Author: Laguna Fernández, Nerea
Director/Tutor: Toll i Saveras, Josep
Keywords: Educació emocional
Amor
Educació primària
Gestió de conflictes
Tesis de màster
Emotional education
Love
Primary education
Conflict management
Masters theses
Issue Date: 22-Nov-2013
Abstract: La publicació centra el seu interès en l’estudi de l’emoció de l’amor en relació amb el procés educatiu i l’efecte que té en els infants i el seu procés de desenvolupament. A partir d’un marc teòric es planteja un programa que pretenen treballar a l’aula, amb infants de quart de primària, l’emoció de l’amor en concordança amb les relacions socials i resolució de conflictes.
Note: Màster en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2012-2013
URI: http://hdl.handle.net/2445/47987
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar [Presencial]This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons