Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48268
Title: El componente interactivo en materiales digitales para la enseñanza de la gramática castellana en L1
Author: Berríos Muñoz, Andrea
Director: Pujolà, Joan-Tomàs
Keywords: Interactivitat (Educació)
Tecnologia educativa
Gramàtica
Castellà (Llengua)
Llengua materna
Tesis de màster
Interactivity (Education)
Educational technology
Grammar
Spanish language
Native language
Masters theses
Issue Date: 4-Dec-2013
Abstract: [CAT] La present investigació pretén analitzar com s'aprofita la interactivitat d'un material digital per a l'ensenyament de la gramática castellana en llengua primera. Per això s'ha proposat una taxonomia que intenta donar compte de les principals característiques tipològiques, didàctiques i d'interactivitat dels materials analitzats. El corpus el componen 119 recursos que tracten explícitament continguts gramaticals i que han estat dissenyats específicament per a 1r de l'ESO a l'assignatura de Llengua i Literatura castellana. L'originalitat i l'interès de l'aportació científica radiquen, d’una banda, en la taxonomia proposada per a l'anàlisi i, de l’altra, en el fet que el gruix dels estudis sobre materials interactius s'emmarca en el context de l'adquisició de segones llengües. Els resultats d'aquesta investigació constaten que la interactivitat no és inherent al format digital i, que en aquest material, es planifica un ensenyament estructuralista de la gramàtica castellana en llengua primera. [ES] La presente investigación pretende analizar cómo se aprovecha la interactividad de un material digital para la enseñanza de la gramática castellana en lengua primera. Para esto se ha propuesto una taxonomía que intenta dar cuenta de las principales características tipológicas, didácticas y de interactividad de los materiales analizados. El corpus lo componen 119 recursos que tratan explícitamente contenidos gramaticales y que han sido diseñados específicamente para 1o de la ESO en la asignatura de Lengua y Literatura castellana. La originalidad y el interés de la aportación científica radican, por una parte, en la taxonomía propuesta para el análisis y, por otra, en el hecho de que el grueso de los estudios sobre materiales interactivos se enmarca en el contexto de la adquisición de segundas lenguas. Los resultados de esta investigación constatan que la interactividad no es inherente al formato digital y, que en este material, se planifica una enseñanza estructuralista de la gramática castellana en lengua primera. [ENG] The present study intends to analyse the way in which digital resources make use of interactivity to teach Spanish grammar in the first language. To this end, we introduce a taxonomy that attempts to take into account the main typological, didactic and interactive features of the analysed material. The corpus is formed by 119 resources which explicitly address grammar content and have been specifically designed for the subject Lengua y Literatura castellana in the 1st year of ESO. The novelty and interest of the scientific contribution lay, on the one hand, in the proposed taxonomy for the analysis and, on the other, in the fact that most of the current studies about interactive resources are set in the context of the acquisition of a second language. The results of this investigation confirm that interactivity is not inherent to digital formats and that in this material, planning a structuralist teaching Spanish grammar in first language.
Note: Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat, curs: 2012-2013, Director: Joan Tomàs Pujolà Font
URI: http://hdl.handle.net/2445/48268
Appears in Collections:Màster Oficial - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_AndreaBerríosM_Final.pdf4.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons