Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48324
Title: Escultura i espai urbà: un exemple d’actuació
Author: Planas Rosselló, Miquel
Keywords: Escultura pública
Ciutats
Espais públics
Projectes (Arquitectura)
Issue Date: 5-Dec-2013
Abstract: El present escrit vol presentar acuradament tot el procés creatiu i tècnic que es desenvolupa al llarg de la materialització d’un projecte escultòric a l’espai públic. En aquest cas la possibilitat que es va presentar de poder documentar gràficament tota l’actuació ja des de l’inici, li aporta al llibre un valor documental i testimonial important, és per tant una proposta eminentment visual basada en les imatges del procés de creació i de realització, que ajudarà l’alumne que estigui interessat en els projectes escultòrics en l’espai urbà, a conèixer i comprendre millor tots els elements que envolten un treball d’aquest estil, de les dificultats i imprevistos que poden sorgir, i entendre com l’artista els assumeix i resol en funció del sentit mateix del projecte. Es tracta doncs d’una presentació fonamentalment visual, ensenyant la perspectiva més pràctica del projecte portat a terme, que permet entreveure perfectament el desenvolupament i l’adequació del mateix a l’espai proposat. El projecte, havia de respondre a nivell estètic a una intervenció escultòrica a sobre del mur de separació, paret mitgera entre els edificis situats entre els números 97 i 99 de Passeig de Gràcia de Barcelona; tot valorant la seva dificultat de realització i muntatge en un espai de difícil accés, unes dimensions i un format poc habituals en l’escultura pública, així com el fet d’haver d’establir una temàtica propera als espectadors.
URI: http://hdl.handle.net/2445/48324
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Escultura i espai urbà un exemple d’actuació.pdf6.73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons