Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48347
Title: El taller ceràmic d'època romana del carrer Princesa de Barcelona. Estudi arqueològic de les restes i estudi arqueomètric del material ceràmic
Author: Casas Blasi, Joan
Martínez Ferreras, Verónica
Keywords: Arqueometria
Ceràmica romana
Barcelona (Catalunya)
Archaeometry
Roman pottery
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 2006
Publisher: Museu d'Història de Barcelona (MUHBA)
Abstract: Les excavacions arqueològiques recents realitzades al carrer Princesa 21 de Barcelona han tret a la llum noves evidències de la producció de ceràmica romana a l"àrea perifèrica de Barcino. Aquest taller ceràmic presenta dues fases cronològiques, des del començament del segle I dC fins al II dC, i va produir àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4, ceràmica comuna, tegulae i pondii. L"origen d"aquest taller està relacionat amb la fundació de la colònia romana de Barcino i la imposició de les estructures econòmiques i socials romanes. Fins avui, s"han caracteritzat 42 fragments d"àmfores Pascual 1, 2 pondii i 4 mostres d"argila mitjançant la tècnica de Fluorescència de Raigs X (FRX) en l"estudi de procedència, i les composicions mineralògiques s"han determinat mitjançant anàlisis per Difracció de Raigs X (DRX) per entendre"n les característiques tecnològiques. Aquestes anàlisis demostren una producció amfòrica homogènia i estandarditzada, realitzada amb una pasta calcària normalment cuita a alta temperatura.
Note: Reproducció del document publicat a: http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/57
It is part of: QUARHIS, 2006, num. 2, p. 36-59
URI: http://hdl.handle.net/2445/48347
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
593689.pdf945.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.