Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48427
Title: Treball de fi de grau de l'ensenyament de Farmàcia. Rúbriques d'avaluació (versió 2013)
Author: Escubedo Rafa, Elena
Amat, Concepció
March Pujol, Marian
Simon Pallisé, Joan
Zulaica Gallego, Ester
Pallàs i Llibería, Mercè, 1964-
Alegret i Jordà, Marta
Miñarro Carmona, Montserrat
Keywords: Educació superior
Competències bàsiques en educació
Qualificacions (Ensenyament)
Avaluació dels estudiants
Farmàcia
Treballs de fi de grau
Rúbriques d'avaluació
Higher education
Competency based education
Grading and marking (Students)
Rating of students
Pharmacy
Bachelor’s degree final projects
Issue Date: 13-Dec-2013
Abstract: Aquest document conté tres arxius amb les rúbriques per avaluar el Treball de Fi de Grau a l'ensenyament de Farmàcia, corresponents a: 1) informe del tutor; 2) memòria (format i comunicació escrita, contingut conceptual); i 3) presentació oral i defensa. S'indiquen els elements que s'avaluen en cadascuna de les tres activitats i la competència transversal a què corresponen, quan s'escau. (revisat 2013)
Note: Podeu consultar la versió 2012 de les rúbriques a: http://hdl.handle.net/2445/24359
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/24359
URI: http://hdl.handle.net/2445/48427
Appears in Collections:Treball en competències (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)
RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avaluació de la memòria 13-14.pdfRúbrica d'avaluació de la memòria escrita del treball 201355.83 kBAdobe PDFView/Open
Avaluació de la Presentació Oral i Defensa 13-14.pdfRúbrica d'avaluació de l'exposició oral i defensa del TFG 201353.24 kBAdobe PDFView/Open
Tutor 13-14.pdfRúbrica d'avaluació: informe del tutor 2013129.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons