Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48436
Title: The Role of Trade in the Structural Transformations of South Korea and the United Kingdom
Author: Teignier, Marc
Keywords: Productivitat agrícola
Innovacions agrícoles
Comerç internacional
Protecció ambiental
Creixement econòmic
Gran Bretanya
Agricultural productivity
Agricultural innovations
International trade
Environmental protection
Economic growth
Great Britain
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco13/300]
Abstract: [cat] El comerç internacional en béns agrícoles té el potencial d'accelerar la transformació estructural dels països amb baixa productivitat agrícola perquè els dóna la possiblitat d'importar aliments. L'objectiu d'aquest article és estudiar l'importància del comerç internacional en aquest context a través dels exemples de Corea del Sud i el Regne Unit. Per fer l'anàlisi, introdueixo comerç internacional en un model de creixement neoclàssicc amb dos sectors, agricultura i no-agricultura. Una característica clau del model és la baixa elasticitat-ingrés del bé agrícola.
[eng] International trade in agricultural goods can accelerate the structural transformation of countries with low agricultural productivity because it gives them the possibility of importing part of their food needs. The goal of this paper is to study the importance of trade in this context through the examples of South Korea and the United Kingdom. To do the analysis, I introduce international trade in to a neoclassical growth model with two sectors, agriculture and nonagriculture. A key feature of the model is the low-income elasticity of the agricultural good.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/ubeconomics/wp-content/uploads/2013/09/300.pdf
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2013, E13/300
URI: http://hdl.handle.net/2445/48436
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Economia)
UB Economics – Working Papers [ERE]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E13-300_Teignier.pdf5.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons