Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48506
Title: Liber horarum ms. 1859
Author: Godoy Torrijos, Lina
Director: Avenoza, Gemma
Keywords: Codicologia
Manuscrits
Tesis de màster
Codicology
Manuscripts
Masters theses
Issue Date: 30-Jun-2013
Abstract: Abans de prosseguir l’estudi del còdex pel meu compte després de les sessions conjuntes amb la classe, vaig voler informar-me sobre el manuscrit. Vaig dur a terme una recerca al catàleg de la UB i allà vaig trobar força informació perquè, en tractar-se d’un manuscrit molt preuat, està relativament estudiat. La Biblioteca Universitària de Barcelona n’ha realitzat una fitxa, juntament amb una descripció complementària amb notes sobre el context de producció del còdex, així com un escaneig de tots els folis, tot accessible online per tal que l’obra pugui ser consultada amb comoditat i alhora preservar-ne la conservació. Tot i posseir aquesta informació, en concret la fitxa esmentada, les dades aportades per Miquel Rossell i l’article de Planas (veure l’apartat de bibliografia), vaig voler ratificar-ho i ampliar-ho. Per això vaig consultar diversos llibres sobre espiritualitat a finals del s. XV i especialment entorn a la devotio moderna, així com estudis sobre miniatura flamenca d’aquest període. Pel que fa a l’apartat de la devoció i els llibres d’hores, a grans trets només em van servir per corroborar el que ja contenia la bibliografia abans esmentada, ja que a causa de la limitació física del treball de l’assignatura he considerat poc adequat inserir-hi més informació al respecte. Entorn a les miniatures però, sí que he inclòs diverses referències a la producció d’aquestes i en especial he pogut trobar diversos exemples de manuscrits flamencs que contenen una decoració pràcticament idèntica a la del ms. 1859. Un cop fet això, sí que vaig estudiar el còdex físicament a la secció de Reserva de la biblioteca. Vaig revisar tot el que havia escrit en les sessions anteriors i vaig continuar la tasca fins a completar la fitxa que havíem d’omplir. La part més difícil del treball realitzat va ser alguna secció de la col·lació, ja que no sempre va ser fàcil desxifrar la constitució dels quaderns i, tant jo com els treballadors de la biblioteca patíem per la conservació del manuscrit amb la meva manipulació.
Note: Màster de Cultures Medievals. Assignatura Codicologia de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Curs: 2013 , Directora: Gemma Avenoza
Estudi codicològic del manuscrit 1859: Liber horarum [Manuscrit], http://cataleg.ub.edu/record=b1952220~S3*cat
Related resource: http://cataleg.ub.edu/record=b1952220~S3*cat
URI: http://hdl.handle.net/2445/48506
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUB RES MS 1859 Lina Godoy.pdf33.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons