Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48626
Title: Revistes del fons americà de la Biblioteca Josep M. Figueras
Author: Basurte, Sandra
Marmolejo, Fuensanta
Keywords: Inventaris
Revistes
Catàlegs de biblioteques
Biblioteca Josep M. Figueras
Amèrica
Issue Date: Sep-1994
Publisher: Curial Edicions Catalanes. Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Series/Report no: Textos i Estudis de Cultura Catalana ; 37
Abstract: Revistes del fons americà de la Biblioteca Josep M. Figueras és la catalogació, feta per Sandra Basurre i Fuensanta Marmolejo, de les revistes que, provinents de diverses donacions, formen part del fons americanista «sens dubte més nodrit i important de l'estat espanyol en el període comprès entre la primeria de segle i els anys quaranta», en paraules de Pere Pi Sunyer. El Centre d'Estudis d'Història Contemporània - Biblioteca Josep M. Figueras s'ha dedicat, d'ençà de l'any 1967, en què fou creat, a una tasca de conservació i sistematització dels testimonis documentals de la Guerra Civil i, més en general, de la història contemporània de l'estat espanyol, amb especial referència als de tema català. Així, doncs, a més de ser un dels fons més considerables sobre catalanisme, Guerra Civil i política contemporània, la seva riquesa de material historiogràfic és completada per aquest fons americà.
URI: http://hdl.handle.net/2445/48626
Related resource: https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInstitution&query=any,contains,b1264857*
ISBN: 84-7256-880-6
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (CRAI-UB)
Inventaris de fons d'arxiu i de col·leccions especials (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0700804858_01.pdfp. 1-17618.6 MBAdobe PDFView/Open
0700804858_02.pdfp. 177-39624.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.