Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48827
Title: Pervivència i ús d’alguns trets dialectals de la morfologia nominal en una àrea del Tarragoní
Author: Carretero Ernesto, Abel
Director: Bernat i Baltrons, Francesc
Keywords: Filologia catalana
Lingüística catalana
Lingüística
Català
Dialectologia
Tarragona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Catalan philology
Catalan linguistics
Linguistics
Catalan language
Dialectology
Tarragona (Catalonia)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: La tradició de la dialectologia catalana ha consistit a fer treballs i anàlisis amb un abast territorial més o menys ampli (com l’Atles Lingüístic del Domini Català, l’ALDC, per exemple), i no ha dedicat tants esforços a estudis de caràcter més reduït. I davant la variació dialectal que existeix en la llengua catalana és necessari fer estudis d’àmbit regional1 que abastin un territori molt petit perquè puguem disposar de dades i descripcions dialectals més detallades de les que ens ofereixen, entre d’altres, els atles lingüístics. Aquest és un dels motius, doncs, que justifica la necessitat de fer estudis a escala local. El subdialecte tarragoní, de fet, ja va ser estudiat en profunditat l’any 1985, quan Daniel Recasens en va fer una monografia força extensa i àmplia, però que actualment, gairebé tres dècades després, ja ha quedat obsoleta. Cal actualitzar-la i intentar contrastar-ne les dades, sobretot tenint en compte que des d’aleshores tota la població que ha anat a l’escola ha après el català estàndard que s’hi ensenya des de principis de la dècada dels vuitanta...
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Any: 2012-2013, Tutor: Francesc Bernat i Baltrons
URI: http://hdl.handle.net/2445/48827
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CarreteroAbel-TdG-final.pdf796.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons