Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48829
Title: El punt de vista narratiu a Estremida memòria, de Jesús Moncada: estratègies discursives
Author: Farré Badia, Laura
Director: Nogué Serrano, Neus
Keywords: Filologia catalana
Lingüística catalana
Lingüística
Català
Anàlisi del discurs narratiu
Treballs de fi de grau
Catalan philology
Catalan linguistics
Linguistics
Catalan language
Narrative discourse analysis
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: Aquest treball és un estudi del punt de vista narratiu a Estremida memòria, de Jesús Moncada, fet a partir de les estratègies discursives que permeten expressar-lo. L'estudi del punt de vista narratiu resulta especialment interessant en una novel•la com Estremida memòria, perquè s'aplica a una narració que reporta un mateix fet a través de diversos personatges. Els resultats obtinguts ens han permès confirmar que, en una novel•la com aquesta, és especialment interessant preguntar-se quines són les estratègies discursives de les quals se serveix l'autor per tal que el lector identifiqui el punt de vista del personatge que adopta el narrador en cada capítol. I, a més, hem pogut aportar més informació sobre la manera de procedir de Jesús Moncada amb relació a les seves obres: el fet que, a Estremida memòria, la qüestió del punt de vista narratiu estigui perfectament controlada per l'autor fa del tot evidents el detallisme i la minuciositat que caracteritzen, en general, totes les seves obres.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Any: 2012-2013, Tutora: Neus Nogué Serrano
URI: http://hdl.handle.net/2445/48829
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FarréLaura-TdG-def.pdf630.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons