Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48830
Title: Anàlisi crítica de la proposta de Boeckx i Martín sobre la naturalesa del clític datiu
Author: Paradís Pérez, Anna
Director: Bonet, Sebastià
Bernat i Baltrons, Francesc
Keywords: Filologia catalana
Lingüística catalana
Lingüística
Català
Sintaxi
Fonètica
Treballs de fi de grau
Catalan philology
Catalan linguistics
Linguistics
Catalan language
Syntax
Phonetics
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2013
Abstract: Els clítics pronominals han estat el centre d’anàlisi de nombrosos estudis que han intentat definir la seva naturalesa, ateses les idiosincràsies que els caracteritzen: no són mots totalment independents ni afixos, malgrat dependre fonològicament del seu hoste. En aquest treball, però, hem focalitzat tota l’atenció en un element en concret: el clític datiu. L’estudi que presentem constitueix una anàlisi de la tesi exposada per Cedric Boeckx i Txuss Martín, premiada en el II Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana Joan Solà (2012). Segons aquests autors, el clític datiu és un compost gramatical format a partir de l’acusatiu i del locatiu. Un dels principals motius que ens ha dut a endegar aquesta recerca ha estat el fet que els dos autors prenen com a punt de partida la morfosintaxi catalana, per tal de confegir aquesta teoria i poder estendre la seva anàlisi no només en l’àmbit de les llengües romàniques sinó, fins i tot, universalment.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Any: 2012-2013, Tutors: Sebastià Bonet i Francesc Bernat
URI: http://hdl.handle.net/2445/48830
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ParadísAnna-TdG-final.pdf666.53 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons