Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48832
Title: Proposta didàctica per presentar el contrast entre el passat perifràstic i el perfet en el nivell bàsic de català com a L2
Author: Pérez Guarro, Jordi
Director: Nogué Serrano, Neus
Keywords: Filologia catalana
Lingüística catalana
Lingüística
Català
Gramàtica
Verbs
Treballs de fi de grau
Catalan philology
Catalan linguistics
Linguistics
Catalan language
Grammar
Verbs
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2013
Abstract: Les dificultats que molts estudiants de català com a L2 troben a l'hora de diferenciar l'ús del passat perifràstic i del perfet en els primers passos del seu aprenentatge justifiquen el treball que aquí es presenta, l'objectiu del qual és elaborar una proposta didàctica que, de manera eminentment pràctica i amb la mínima càrrega teòrica possible, forneixi qualsevol alumne de català com a L2 de les eines necessàries per usar adequadament els temps verbals esmentats. Aquest treball, que se situa en el marc dels estudis sobre l'ensenyament i aprenentatge de segones llengües, ha pres com a base teòrica l'enfocament comunicatiu per tasques i s'ha articulat a partir de quatre preguntes que hi romanen subjacents i que, en ser respostes, donen contingut als apartats medul·lars del text: què es vol ensenyar?, com es pot ensenyar?, com s'està ensenyant? i com es vol ensenyar? Per satisfer el primer interrogant, s'ha fet la descripció dels usos del perfet i del passat perifràstic del català, així com la dels usos dels temps verbals homòlegs de l'espanyol, el francès, el portuguès, l'italià i l'anglès, seguint els dictats de gramàtiques descriptives de referència en cadascuna de les llengües esmentades...
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Any: 2012-2013, Tutora: Neus Nogué Serrano
URI: http://hdl.handle.net/2445/48832
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PérezJordi-TdG-final.pdf8.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons