Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48833
Title: Els infinitius paroxítons en -er al català central septentrional. Estudi generacional a Cadaqués, Figueres, l’Escala i Roses
Author: Royo Casals, Laia
Director: Lloret, Maria-Rosa
Bernat i Baltrons, Francesc
Keywords: Filologia catalana
Lingüística catalana
Lingüística
Català
Gramàtica
Verbs
Treballs de fi de grau
Catalan philology
Catalan linguistics
Linguistics
Catalan language
Grammar
Verbs
Bachelor's thesis
Issue Date: Dec-2013
Abstract: L’interès per la morfologia—en aquest cas la verbal—, ha enfocat el treball cap a l’anàlisi dels infinitius paroxítons en -er al català central septentrional per comprovar si encara es mantenen vives les obertures sil·làbiques complexes de sibilant o nasal palatal seguides de bategant tant en el parlar dels joves com en el de la gent gran. Per tant, la realització del treball final de grau, Els infinitius paroxítons en –er al català central septentrional. Estudi generacional a Cadaqués, Figueres, l’Escala i Roses, ha estat un apropament a una part1 de la realitat lingüística de l’Alt Empordà, concretament la dels infinitius paroxítons en –er. I, també, ha suposat enquestar parlants d’una altra subvarietat dialectal diferent de la meva, fet que m’ha proporcionat una visió més objectiva.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Any: 2012-2013, Tutors: Maria-Rosa Lloret i Francesc Bernat
URI: http://hdl.handle.net/2445/48833
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RoyoLaia-TdG-def.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons