Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/48834
Title: En busca de contrata o los del hambre libertados: un sainet metateatral amb música
Author: Frau Pascual, Xavier
Director: Villalonga, Anna Maria
Pla, Ramon
Keywords: Filologia catalana
Literatura catalana
Literatura
Català
Teatre
Treballs de fi de grau
Catalan philology
Catalan literature
Literature
Catalan language
Theater
Bachelor's thesis
Issue Date: Dec-2013
Abstract: El motiu pel qual m'he decidit a fer aquest treball ha estat l'interès per conèixer la figura d'Antoni Frau Sans i la seva breu obra teatral, que, malgrat pertànyer a la meva història familiar, ignorava profundament. El fet que es tractés del meu repadrí i la desconeixença del material amb què em trobaria —concretament el seu nivell de qualitat— em varen suscitar certes reticències, i fins un cert pudor, però Ramon Pla i Anna Maria Villalonga varen trobar que el material d'estudi era pertinent i em varen animar a tirar endavant. Més tard, un cop encetada la feina, vaig llegir una reflexió de l'Anna Maria que em va servir per entendre i dissoldre els meus escrúpols. Villalonga (2010: 26-27) opina que el teatre breu ha patit «una implacable desqualificació estètica com a teatre no subjecte a normes i de poc valor», i que això és una «una idea preconcebuda, que malauradament ha arribat fins als nostres dies», derivada de la «creença, òbviament obsoleta, que no és possible relacionar els gèneres habitualment anomenats menors amb l'autèntic concepte de literatura». També ens recorda que, a pesar de totes les crítiques, «el seu èxit a l'època resultà imparable», i que, malgrat haver estat relegat a un humil segon lloc, «actualment podem assegurar que […] representa el substrat de la posterior dramatúrgia en llengua catalana».
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Any: 2012-2013, Tutors: Anna Maria Villalonga i Ramon Pla
URI: http://hdl.handle.net/2445/48834
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FrauXavier-TdG-def.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons