Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/49188
Title: Disseny, aplicació i valoració d'instruments per avaluar la competència de treball en equip
Author: Solé Català, Marina
Camós i Ramió, Margarida
Casanellas Chuecos, Montserrat
Medir Tejado, Lluís
Montolio, Daniel
Palau Roqué, Anna M.
Sibina Tomás, Domènec
Keywords: Competències bàsiques en educació
Treball en equip
Competency based education
Teams in the workplace
Issue Date: Mar-2013
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'article exposa els resultats del projecte del mateix nom que va obtenir un ajut en el marc de la Convocatòria REDICE-10. El projecte s'ha proposat avançar en la implantació de la competència transversal de treball en equip en el Grau de Gestió i Administració Pública, després d'una experiència inicial en la qual s'havia adoptat una definició de la competència i s'havia planificat el seu desplegament de manera seqüencial. L'objectiu principal del projecte ha estat construir instruments d'avaluació de la competència i comprovar-ne l'efectivitat a partir de la seva aplicació en diferents assignatures del grau. L'article descriu el procés seguit per construir uns qüestionaris d'autoavaluació de la competència adreçats a l'alumnat i analitza la informació recollida amb el propòsit de valorar la seva utilitat com a eina d'avaluació.
[eng] The article presents the results of the project of the same name that won a grant under the Call Redice-10. The project is proposed to advance the implantation on competitors cross teamwork in the degreee of management and pulic administration, after initial experience which had adopted a definition of competition and its planned deployment sequence. The main objective of the project is to build tools for assessing competence and check their effectiveness from their aplication in different degree subjects. The article describes the process used to construct the self-assessment questionnaires competition aimed at students and analyzes the collected information in order to assess its usefulness as an assessment tool.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/5868
It is part of: Revista de Educación y Derecho. Education and Law Review, 2013, num. 7, p. 1-27
URI: http://hdl.handle.net/2445/49188
ISSN: 2013-584X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)
Articles publicats en revistes (Grup de Recerca - Analisis Comparada de l'Agenda Política)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
624882.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.